Efter att ha gransksat socialförvalningens verifikationer under våren 2008 hade revisionen förväntat sig ett bättre resultat vid gransningen av kommunstyrelsekontoret, stadsbyggnadskontoret, NAVI och barn- och utbildningsförvalningen under hösten 2008, det säger Mikael Gäfvert (m), ordförande i kommunrevisionen. - Egna attesterade kostnader. Avsaknad av program och deltagarlistor inklusiver resor gör det omöjligt att avgöra om det hör till verksamheten eller skall förmånsbeskatts säger revisionens ordförande, Mikael Gäfvert. - Om det är en glömska eller attityd spelar ingen roll. Det är skattemedel och dessa skall redovisas på det sätt som politikerna har bestämt det, i annat fall är det ett dåligt chefsskap ute i förvaltningarna avslutar Gäfvert.