Vi har funnit att barn- och utbildningsnämnden har goda ambitioner att förbättra samverkan med hemmen, men det finns också förbättringsområden för att ytterligare stärka samverkan på alla nivåer säger kommunrevisionens ordförande, Mikael Gäfvert (m). Att ha goda ambitioner är viktigt för att förbättra relationerna mellan skolan och hemmen. Därför rekommenderar kommunrevisionen, säger Mikael Gäfvert, nämnden att • Stötta skolrådsverksamheten genom att ge fastare spelregler för råden • Lyft fram det centrala föräldrarådet och klargör rollen • Sprid goda exempel på utveckling av samverkan med hemmen • Stärk skolornas ansvar för att förbättra samverkan genom att detta blir ett utvecklingsområde, exempelvis i den årliga kvalitetsredovisningen.