Sundsvalls kommun saknar dokumenterade strategier, styrdokument och policys för chefsförsörjningen och för chefsuppdrag inom kommunen enligt revisionens ordförande, Mikael Gäfvert (m). - Det är av vikt att det fastställs regler på rekryteringsområdet hur man hanterar framtida chefsrekryteringar, enligt Gäfvert. Från revisionens sida rekommenderas kommunen genomföra en övergripande analys över vilka behov som finns för att säkerställa den framtida chefsförsörjningen. - En översyn över vilka rekryteringsföretag som används likväl som vilka medtoder som skall användas, samt vilka krav som skall ställas på kompetensen vid anlitande av konsulthjälp behöver ses över påpekar Mikael Gäfvert avslutningsvis.