Otillräckliga åtgärder för att komma till rätta med brister i internkontrollen. Det är kommunrevisionens dom mot socialnämnden i Sundsvall. - Med utgångspunkt från uppföljning av tidigare granskningar av socialnämndens system för intern kontroll är det ett faktum att vi måste reagera, säger revisionens ordförande Mikael Gäfvert. - Att inte ha kontroll över verksamheter kan stå skattebetalarna dyrt, men framför allt att man struntar i de regler och lagar som finns känns nochalant mot både kommunfullmäktige och väljare, avslutar Mikael Gäfvert.