Att vidta tillräckliga åtgärder är viktigt för att uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv, skriver revisorerna i Sundsvall. - Under de senaste elva åren har kommunens resultat varit otillfredsställande säger Mikael Gäfvert, ordförande i kommunrevisionen.

-Vi anser att kommunens resultat unde de senaste elva åren varit mycket otillfredsställande och inte kan anses överensstämma med vad som normalt betraktas som god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv menar Mikael Gäfvert, revisionens ordförande. -Det är angeläget att resultatnivåerna höjs och att soliditeten stärks avslutar Mikael Gäfvert.