Efter dagens sammanträde med finansutskottet är det bara moderaterna som fortfarande säger helt nej till att bygga nytt teaterhus. De andra partierna velar och försöker dra detta i långbänk vilket är något vi inte kan ställa upp på. Man kan utreda hur mycket som helst det kostar ändå för mycket pengar säger Åsa Möller moderaternas oppositionsråd i Sundsvall efter sammanträdet.

– Jag kan inte förstå meningen med att bordlägga och utreda. Det som är helt klart är att denna satsning kostar för mycket pengar och om det genomförs drabbar det andra grupper i samhället. Det är inget annat än slöseri med kommunens knappa resurser säger Möller. – Det är också förvånande att partier och personer som i media varit starkt emot detta projekt kan gå med på detta. Att socialdemokraterna har interna problem är inget som skall få inverka när man tar beslut fortsätter Möller. – Jag är rädd att detta bara är ett sätt för socialdemokraterna att vinna tid och dra detta i långbänk så att man på något sätt få igenom detta bakvägen avslutar Åsa Möller.