Frågan om ett nytt scenhus har väckt mycket debatt, både i media och ute bland medborgarna. Moderaterna är beredda att arbeta för att få en kommunal folkomröstning till stånd där Sundsvalls medborgare får säga sitt, säger Åsa Möller och fortsätter, hela frågan har tagit en ördelningspolitisk vändning både inom kultur- och fritidsområdet och mellan olika verksamheter som äldreomsorg och skola.

Sundsvalls kommun har en mycket ansträngd ekonomi, det är alla medvetna om. För en tid sedan gick t.o.m. kommunalrådet Ewa Back ut och bad medborgarna om förslag på besparingar. Vi anser därför att frågan om ett nytt scenhus och verksamheten i detta är en fråga där medborgarna borde få säga sitt. Om 5% av den röstberättigade befolkningen begär det måste kommunfullmäktige ta upp frågan om en folkomröstning. Moderaterna kommer att ta initiativet till en sådan namninsamling för att låta med-borgarna få en aktiv del i den demokratiska processen. Vi är beredda att följa resultatet i en sådan folkomröstning avslutar Åsa Möller.