Regeringen har i dagarna bestämt att svavelutsläppen från fartyg i svenska farvatten ska sänkas dramatiskt från och med 2015, när den tillåtna svavelhalten i fartygsbränslen ska ner från 1,0 till 0,1 procent. -Det är möjligt att vår nya miljöminister Lena Ek (C) ser det här som en personlig seger, men i min roll som kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall uppfattar jag beslutet som en gigantisk förlust – och som ett hårt slag – mot vår basindustri i Sundsvall och är mycket kritisk till hur vår egen alliansregering har agerat i den här frågan, säger kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall Magnus Sjödin (M).

-Basindustrin i vår region konkurrerar på en global marknad och jag ser en risk i att stora investeringar görs någon annanstans än i Sundsvall om företagens koncernledningar ser att lönsamheten kan bli större. Det kanske inte sker över en natt, men i ett längre perspektiv är jag övertygad om att norrländsk industri – inte minst i Sundsvall – kommer att tappa både konkurrenskraft och arbetstillfällen på grund av detta ogenomtänkta beslut.

SCA räknar med att varje kubikmeter pappersmassa/pappersprodukter kommer att bli 100 kronor dyrare per kubikmeter att exportera, när det gäller sågade trävaror är fördyringen 50 kr/m3. Samtidigt tillåts sjöfarten i andra delar av världen ha en svavelhalt i sina bränslen på 3.5 procent.

Från SCAs sida är det inte ett alternativ att flytta över transporterna till järnväg, eftersom infrastrukturen inte klarar av en ökad belastning. I stället lutar det åt att en tiondel av volymerna ”tippar över” till landtransporter, vilket innebär en fördubbling av antalet långtradare på E4an i båda riktningarna.

-Jag tycker att det säger sig själv att det här är ett slag i luften ur miljöhänsyn, eftersom både koldioxid- och svavelutsläppen kommer att öka i ett globalt perspektiv, när vi väljer orealistiska nivåer i så begränsade områden som svenska farvatten, avslutar Magnus Sjödin.