Sundsvalls kommun är nu ensam ägare till bolaget Norra Kajen Exploatering AB. Tidigare ägdes bolaget till lika delar av Sundsvalls kommun och Norrlandspojkarna Fastighets AB. Norrlandspojkarna överlåter nu sin andel till Sundsvalls kommun för en summa av 57,5 miljoner kronor.

- Det är skönt att affärsuppgörelsen nu är klar, så att vi kan ägna all kraft till att bearbeta marknaden och inleda processen med att skapa ett av Sveriges mest attraktiva havsnära bostadsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin.

- Det här är utan tvekan ett av Sveriges bästa bostadsprojekt och de planer som vi gemensamt har utarbetat i bolaget har haft en mycket hög ambitionsnivå. Jag både hoppas och tror att Sundsvalls kommun kommer att uppfylla dessa ambitioner på bästa möjliga sätt, säger Norrlandspojkarnas ägare Lasse Bäckvall. Norra Kajenområdet blir ett unikt och klimatsmart bostadsområde som när det står färdigt bland annat kommer att innefatta 2500 lägenheter, ett 100-tal båtplatser, affärslokaler, caféer och strandpromenad. Redan hösten 2013 förväntas de första inflyttningarna ske och målet är att det byggs minst 100 lägenheter varje år i området.

- Vi räknar med att redan nu under våren kunna presentera de första köparna av byggrätter i området. Det är glädjande att kunna konstatera att intresset på marknaden är mycket stort för att få vara med och utforma denna helt nya stadsdel i Sundsvall, avslutar Magnus Sjödin.