I ambitionen att förbättra villkoren för entreprenörer och företagare, avser Sundsvalls kommun inom kort att införa en servicegaranti. I korta drag handlar det om att öka servicekvaliteten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. Ambitionen är att de förvaltningar som inte uppfyller det de lovar i servicegarantin kommer att betala tillbaka upp till 50 procent av de avgifter som företagare betalar in vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd.

- Vi ska ha Sveriges bästa och vassaste servicegaranti. Det här är en oerhört viktig pusselbit i vårt arbete med att skapa ett bättre näringslivsklimat i Sundsvall, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Sjödin (M).

- Det är också grundläggande för vårt nya näringslivsbolags trovärdighet att få bevisa att vi verkligen menar allvar med att skapa bättre förutsättningar för våra företagare och entreprenörer, menar Näringslivsbolagets VD Anita Öberg. Ett 20-tal företag kommer att vara med i morgon, torsdag, för att resonera och ha synpunkter kring utformningen av det nya serviceavtalet. Media är välkomna att delta och ställa frågor mellan 09.30 och 10.00. Magnus Sjödin, Anita Öberg och Bo Edvardsson som är professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet finns på plats, liksom inbjudna företag. Träffen sker på Folkets Hus & Park i Sundsvall.

- Att som Sundsvall så tydligt rikta den här typen av garanti direkt mot och dessutom lova återbetalning av ansökningsavgifter om man inte uppfyller avtalet, är unikt för Sverige, menar Bo Edvardsson som har fungerat som rådgivare i arbetet med servicegarantin.