Nu är det hög tid att kvaliteten höjs i Sundsvalls skolor. Enda sedan 1995 har moderaterna krävt ökade anslag för att höja kvaliteten genom att få fler lärare med forskarbehörighet (lektorer). Det säger Mikael Gäfvert (m) med anledning av en enkel fråga som Mikael Gäfvert ställt till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Nilsson.

-Dagens skolas resultat när det gäller att ge eleverna kunskap kunde varit bättre. På fyra år hinner bara 73 procent avsluta sina studier. Det innebär att dagens gymnasieskola lämnar 27 procent – 27 000 elever varje år utan de kunskaper gymnasiet ska ge dem. Över 40 procent av gymnasieeleverna som slutar gymnasiet återfinns på KomVux inom några få år. Sundsvall är inget undantag säger Mikael Gäfvert med anledning av att socialdemokraterna hellre satsar på nya teaterhus i stället för en god utbildning till kommunens elever. Det skall bli intressant att höra varför antalet lektorer inte har ökat under åren. I dag finns det en (1?!) riktig lektor samt två stycken beford-rade säger Mikael Gäfvert och fortsätter: -När skall socialdemokraterna i Sundsvall inse att det är viktigare med forskarutbildade lärare i Sundsvals skolor än med teaterkomplex? Grundidén med en kommun som vill utvecklas är inte dyra byggnader utan en högre andel invånare som har behörighet till högskolor och universitet (Sundsvalls andel bland 20-åringar är endast 53%). Uppenbart bryr sig den socialistiska majoriteten mer om monument än om människor avslutar Mikael Gäfvert (m).