Domstolsverket har ändrat sina rutiner för att kalla in nämndemän till Tingsrätterna. Det nya systemet innebär att varje enskild nämndeman får en lista med datum på mejl för tjänstgöringsdagarna, vilket inte innebär att de med automatik ska tjänstgöra. Det beskedet får nämndemannen dagen innan via sms. Ett system som riskerar att nämndemän i aktiv ålder avsäger sig sitt uppdrag att sitta i Tingsrätterna och döma civila mål säger Mikael Gäfvert, moderat kommunalpolitiker i Sundsvall.

- Efter att Domstolsverket inför ett nytt system för att kalla nämndemän till Sveriges Tingsrätter har frågan aktualiserats hur den tidigare kritiken om en allt åldrande nämndemannakår åter tagit fart enligt Mikael Gäfvert (M).

- Nämndemän i aktiv arbetsför ålder som lämnar in planering för ledighet hos sin arbetsgivare vet ju inte om tjänstgöring på Tingsrätten blir av förrän dagen innan och då är det lite sent att kräva sin dag tillbaka när arbetsgivaren plockat in ersättare. Den effekt som uppstår i en sådan situation är frågan vem som ska betala den enskildes förlorade arbetsförtjänst, fortsätter Gäfvert.

Efter decennier av kritik mot en åldrande nämndemannakår underminerar det nya tjänstgöringssystemet att locka fler yngre att våga ta på sig uppdraget som nämndeman.

- Att inte veta om man ska tjänstgöra eller inte riskerar att man blir utan lön den planerade dagen och med den osäkerheten har domstolsverket lagt grunden till en allt åldrande nämndemannakår och därmed slutet för folkligt förankrat domstolssystem. Professionen - inte folket kommer att döma, avslutar Mikael Gäfvert (M).