Många städer runt om i Sverige har alla malmar som heter söder, norr, väster och öster. Ganska intetsägande namn. Sundsvall är och har varit begåvade med unika namn på olika stadsnära områden. Varför inte ta vara på detta faktum och se över namnen på några stadsdelar, menar Mikael Gäfvert (M) som tillsammans med två fullmäktigekollegor motionerat i frågan.

- Stenhammaren istället för Södermalm, Heffners istället för Norra kajen är exempel på hur vi med enkla medel kan skapa en tydligare karaktär och en mer personligare prägel av vad som är stadens historia, säger kommunfullmäktigeledamoten Mikael Gäfvert (M).

- Min förhoppning är att den politiska majoriteten inte förkastar förslaget, utan seriöst behandlar motionen för att skapa en unik identitet som stärker Sundsvalls historia, avslutar Mikael Gäfvert (M).