Regeringen fokuserar inte på de stora samhällsproblemen, såsom integrationen, utan spenderar skattemedel på allt och ingenting. Att gasa på, trots att högkonjunkturen är stark, är riskabelt för Sverige och förstärker obalanserna i ekonomin. Det var några av Ulf Kristerssons huvudbudskap i kritiken mot regeringens budgetproposition som presenterades i dag.

 

- Regeringens budgetförslag saknar genomgripande reformer. Det finns inte ens en seriös analys av Sveriges grundläggande problem. Däremot finns det pengar att spendera; regeringen genomför en omfattande utgiftsexplosion. Det är oförsiktigt. Goda tider varar inte för evigt, utan vi behöver rusta för sämre tider, säger Ulf Kristersson.

- Samtidigt driver regeringen en politik som bestraffar flit, sparande och förkovran. I stället lägger de pengar på bidrag, särintressen och ineffektiv symbolpolitik. Det finns ingenting i budgeten om hur jobben ska bli fler, hur utanförskapet ska brytas eller hur decennier av misslyckad integration ska vändas till sammanhållning.

- Sverige behöver göra precis tvärtom: fokusera på reformer som tar tag i svåra problem. Statens kärnfunktioner, polisen och försvaret, ska vara starka. Arbetslinjen och entreprenörer ska värnas och integrationen förbättras genom att krav på att helt enkelt bara göra rätt för sig, avslutar Ulf Kristersson.

Regeringen gasar när högkonjunkturen är stark
• Historiskt små överskott jämför med tidigare högkonjunkturer

Inga reformer för jobb och integration
• Mycket liten del av reformutrymmet läggs på jobb och företagande
 • Traineejobben avvecklas efter en kostnad på 11 miljoner kronor per jobb
• Under mandatperioden höjs skatten med 60 miljarder kronor, varav 88 % slår mot jobb, tillväxt och sparande
• Regeringen når inte sitt arbetslöshetsmål, Sverige har under mandatperioden sjunkit från plats 12 till plats 15 inom EU

Ofokuserad budget som slösar bort högkonjunkturen
I stället borde högkonjunkturen användas till:
• Stärka offentliga finanser
• Integration och arbetsmarknad
• Bostadspolitiska reformer
• Reformer för tillväxt
• Välfärds- och trygghetsreformer