Nu har Nya Ostkustbanan lämnat in sitt remissvar till regeringen. Det blev 53 fullmatade sidor som tydligt visar alla de fördelar som ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand för med sig. 

 

– Vi känner oss ärligt talat styvmoderligt behandlade av Trafikverket. Självfallet är vi glada över att Trafikverket föreslår att redan påbörjade satsningar runt Sundsvall ska fullföljas, men när det gäller nya satsningar är vi besvikna. Vi hade räknat med att några ytterligare etapper skulle kommit med och att den föreslagna satsningen på Gävle - Kringlan skulle legat tidigare i planperioden, säger Peder Björk som är ordförande i Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

– Vi har en bra dialog med regeringen, vilket är viktigt. Men det allra viktigaste är att vi har bra argument som är väl underbyggda med fakta från bland annat regeringens egna expertmyndigheter samt helt nya forskningsrapporter från Kungliga Tekniska Högskolan. I vårt svar visar vi tydligt att Nya Ostkustbanan är en satsning som på ett mycket bra sätt tacklar de framtidsutmaningar som regeringen lyft fram, säger Peder Björk.