Kommunfullmäktiges möten planeras och diskuteras i ett forum som kallas för presidiekonferensen. I presidiekonferensen finns varje partis gruppledare samt kommunfullmäktiges presidium representerade. Denna konstellation har kommit överens om en årsplanering och allmänna temadebatter för olika fullmäktigemöten.

 

I september hade presidiekonferensen planerat att ha en allmän skoldebatt i fullmäktige, den debatten ströks på grund av befarad tidsbrist då ärendelistan var lång. Detta var alla partier med på och alla fick möjlighet att tycka till om ändringen. Presidiekonferensen kom då överens om att skjuta på skoldebatten till nästkommande fullmäktige.
När det sedan var dags att planera oktobers kommunfullmäktige i presidiekonferensen hade ordföranden strukit skoldebatten ännu en gång, utan att stämma av det med partierna.

- Vi blev förvånade, vi hade sett fram emot att diskutera och debattera en viktig fråga både för sundsvallsborna och för oss partier, nämligen skolan, men så blev det inte, säger Viktoria Jansson, gruppledare för Moderaterna.

Debatten kring skolan har därefter hängt i luften. Inför kommunfullmäktige i november fick presidiekonferensen i torsdags ett mail från ordföranden om att skoldebatten stryks ännu en gång.

- Nu blev vi ännu mer förvånade men också upprörda, varför ska vi ha en planering och en presidiekonferens om det som bestäms där ändå ändras av ordföranden utan att vi får tycka till om det? Säger Stefan Falk, gruppledare för Liberalerna.
Ordföranden Arianne Sundman hänvisar i sitt mail till att det vore högst olämpligt att debattera skola i kommunfullmäktige just nu med tanke på den utredning som pågår om skolnedläggningar och förändringar inom skolstrukturen.

- Det är ett resonemang som haltar, om fullmäktige ska vara ett relevant organ för sundsvallsborna är det också viktigt att vi diskuterar det som sundsvallsborna pratar om. Just nu pratas det mycket om skolan, därför hade det passat bra. Att ha en allmän debatt om skolan betyder inte att fullmäktige föregår det beslut som kommer senare under vintern, avslutar Liza-Maria Norlin, gruppledare för Kristdemokraterna