I dag på en presskonferens presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas ekonomiska strategi för att rädda jobben. 

Den här krisen skiljer sig mot andra kriser då den inte beror på underliggande problem i ekonomin. Livskraftiga jobb slås nu ut på grund av att ekonomin stänger ner för att bekämpa pandemin. 

– Ju mer vi investerar i krisåtgärder nu, desto mer finns kvar av jobb och företag när smittspridningen är under kontroll, och desto snabbare blir återhämtningen, sa Ulf Kristersson. 

– Moderaterna vill att staten ska vara beredd att ge direkta stöd på upptill 100 miljarder kronor per månad under april och maj för att jobben ska kunna övervintra, sa Elisabeth Svantesson.

–  Regeringen prioriterar inte tillräckligt kraftfulla insatser i närtid och lägger ofta in betydande begränsningar i de krispaket som presenteras. Det är dags för Sverige att byta ekonomisk strategi, avslutade Ulf Kristersson.

Byt ekonomisk strategi för att rädda jobben:

Den privata sektorn omfattar ungefär 300 miljarder kronor varje månad. Säkra data saknas i dagsläget, men en nedgång med 50% är inte orimlig att anta. Staten bör vara beredd att ta huvuddelen av dessa kostnader under den akuta fasen i april och maj. Beredskap behövs för att de direkta stöden då ska omfatta cirka 100 miljarder kronor per månad. De nya åtgärderna behöver vara stöd som minskar förlusterna inte lån. 

1. Helt slopade arbetsgivaravgifter under april och maj. Regeringens förslag om reducerade arbetsgivaravgifter är inte tillräckligt effektivt. Dels reduceras bara avgifterna med 2/3 och dels begränsar ett snävt tak hur stort stödet kan bli. Arbetsgivaravgifterna bör slopas helt under april och maj. 

2. Utöka den tillfälliga korttidspermitteringen. 
I nuläget finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20%, 40% eller 60%. Utformningen behöver bli mer flexibel för att passa större delar av arbetsmarknaden än i dag. Stödet till korttidsarbetet bör utvidgas till att också göra det möjligt att heltidspermittera. Det bör därför vara möjligt att permittera mellan 80% och 100%. 

3. Täck företagens fasta kostnader vid stora inkomsttapp.
Ett nytt stöd bör införas där staten ser till att företagen har täckning för sina fasta kostnader under två månader. Ett företag som får intäktsminskningar på minst 30% får statligt stöd för att täcka de fasta kostnaderna. Liknande stöd finns i dag i Norge och Danmark. En slutavstämning sker när krisen är över för att fastställa det slutliga stödet. De företag som tar del av stödet kan inte göra utdelningar under 2020.