Det vore bra för Sverige om Moderaterna och Socialdemokraterna tog gemensamt ansvar för migrationspolitiken. Inte minst behövs ett tydligt mål om att inte ha större invandring än i våra grannländer. Men S har idag valt MP och regeringsmakten framför en hållbar, stram och realistisk migrationspolitik. Därför blir det ingen bred migrationsöverenskommelse. Läs Ulf Kristerssons ord om detta:

 

"Jag har sedan jag tillträdde som partiledare gång på gång sagt att det vore bra för Sverige om Moderaterna och Socialdemokraterna än en gång tog gemensamt ansvar för migrationspolitiken.

För detta är på allvar. Sverige får inte än en gång tappa kontrollen över flyktingmottagandet. Integrationsproblemen är uppenbara varje dag. Riktig stor invandring och riktigt dålig integration är en riktigt farlig kombination. Därför måste den svenska invandringspolitiken under lång tid vara mycket stramare än i dag.

Men en överenskommelse i sig har inget egenvärde. För oss är det politikens färdriktning och konkreta innehåll som är avgörande. Vårt syfte var en långsiktigt ansvarsfull politik. Då måste man inte vara överens om allt, men i vart fall om målet med reformen. Men här kunde vi inte ens enas om målet att invandringen till Sverige ska minska, så att Sverige kan lösa de svåra integrationsproblemen.

Socialdemokraterna har idag valt Miljöpartiet och regeringsmakten framför en hållbar, stram och realistisk migrationspolitik.

Moderaterna har länge krävt ett tydligt mål om att Sverige inte ska ha en större invandring än våra nordiska grannländer. Helt enkelt för att Sverige inte klarar av att så många fler människor kommer hit just nu, när vi måste lägga allt fokus på att integrera dem som redan är här.

Det innebär naturligtvis inte att vi överger asylrätten, lika lite som att en betydligt högre europeisk nivå skulle bryta mot asylrätten. Var och en som söker ett uppehållstillstånd har rätt till en prövning. Vid asylskäl ska uppehållstillstånd beviljas. Ett volymmål är alltså inte en avslagsgrund. Men det är ett nödvändigt styrmedel för politiken om flera partier och olika regeringar under lång tid framåt ska säkerställa att lagstiftning och andra beslut anpassas för att nå en minskad invandring.

Vi moderater har varit beredda att diskutera de exakta nivåerna, och i flera omgångar kommit tillbaka med möjliga kompromisser. Men Socialdemokraterna har inte rört sig från invanda talepunkter. De har i den pågående utredningen lagt fram ett förslag om ”europeiska nivåer”, som när man räknar noggrant skulle innebära en minst lika omfattande flyktinginvandring som idag. I slutändan ville Socialdemokraterna inte ha något mål alls. När två parter är så oense om vart man är på väg är en överenskommelse varken möjlig eller meningsfull.

Sedan är det förstås helt avgörande med konkreta åtgärder och verktyg. Vi har varit villiga att kompromissa på flera punkter. Men inte om sådant som är avgörande för att nå målet om minskad invandring, som försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Under de senaste dagarnas diskussioner har det hela tiden funnits en grön elefant i rummet. Moderaterna har till och med erbjudit regeringen att lotsa en överenskommelse genom riksdagen utan proposition, om regeringen på grund av Miljöpartiet inte skulle klara av att lägga en överenskommelse på bordet.

Socialdemokraterna har under diskussionens gång sagt sig vara med på en sådan ovanlig åtgärd, men till slut ändå prioriterat Miljöpartiet före att komma överens om en stram migrationspolitik. Det beklagar jag djupt.

Nu blir det ingen bred överenskommelse om helheten i den svenska migrationspolitiken. Samtidigt har flera partier under utredningens gång varit hyggligt överens i ett antal sakfrågor som vore bra för Sverige. Moderaterna kommer förstås i riksdagen rösta för enskilda bra förslag, om regeringen lägger de förslagen på riksdagens bord. Om inte kommer vi ta fram dem till riksdagen för beslut.

Vi moderater är fast beslutade om att 2020-talet inte ska bli ännu ett decennium av ogenomtänkt invandring och misslyckad integration. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för en stram och ansvarsfull migration, och en politik som kan bryta utanförskap och segregation. I Sverige ska ett nej vara ett nej – och ett ja måste bli ett ja på riktigt."