Barn och utbildningskontoret föreslår att Skolverket säger nej till ansökningarna från fler friskolor. De ekonomiska konsekvenserna är för stora och den kommunala gymnasieskolan skulle få allt mindre resurser förklarar de i sitt yttrande till Skolverket. Detta är ett förlegat synsätt där man totalt missar eleverna och föräldrarnas perspektiv. Detta säger idag Magnus Sjödin och ers. Kommunstyrelsen i Sundsvall.

– Det verkar som om barn- och utbildningskontoret bara ser problem och inte möjligheter med friskolorna. Jag anser att man måste se detta ur föräldrarnas och elevernas perspektiv och inte enbart stirra sig blind på att det i början kan bli merkostnader säger Sjödin.

– Barn och utbildningsnämnden måste bli bättre på att anpassa sig till den nya tiden där friskolorna är ett mycket bra komplement till den kommunala skolan. Jag kan inte annat än tolka detta yttrande som ett bevis på att den kommunala skolan har stora svårigheter eller vilja att anpassa sin verksamhet efter verkligheten. Trots allt kommer det ju inte som någon överraskning när en friskola startar utan det planeras ju i god tid fortsätter Sjödin.

– Jag blir också förvånad över detta yttrande när man i halvårsbokslutet för i år kan läsa att gymnasieskolan kommer att klara budgeten. Då har man ju hittills klarat av att anpassa verksamheten efter den situation som nu råder då är det väl bara att fortsätta på den inslagna vägen fortsätter Sjödin.

- Tyvärr verkar det vara ett tråkigt synsätt från majoriteten att se allt ur kommunens horisont och inte från medborgarnas. Likadant är det ju inom förskolan där föräldralediga inte själva får välja vilka tider barnen skall vara på dagis utan det styrs uppifrån av politiker vilket är helt absurt avslutar Sjödin.