Nästa måndag lägger majoriteten ett förslag på en höjning av soptaxan med 5 %. Detta trots att det inte är mer än ca 6 månader sedan taxan förändrades och höjdes rejält. Det är orimligt och oskäligt att nu höja taxan så mycket igen säger moderaternas oppositionsråd Åsa Möller om majoritetens förslag.

– Detta förslag drabbar framförallt barnfamiljer med mycket sopor. Det är heller inte meningen att våra sopkunder skall bekosta gamla synder – saneringen av gamla deponier. Denna sanering skall betalas soli-dariskt av alla säger Möller. – Vi moderater kan acceptera en höjning av den rörliga delen av taxan med 3 % d.v.s en total höjning på ca 0.5 % för ökade transportkostnader.

Budgeten för hushållssopor har ett ackumulerat överskott på 11,9 miljoner kr. Det är inte rimligt att övertaxera kunderna särskilt i dessa tider då landstinget höjer skatten och patientavgifterna. Vi ser också att lågkonjunkturen minskar medborgarnas disponibla inkomster avslutar Möller.