Nu är det hög tid att utvärdera maxtaxan för att se vilka negativa konsekvenser den inneburit för Sundsvalls kommun säger Mikael Gäfvert, moderat fullmäktigeledamot, i ett pressmedde-lande med anledning av att han lämnat i en motion i ärendet.

- Vi måste få veta hur socialdemokraterna lurar väljarna med de så kallade reformerna inför valen. Socialdemokraterna lovar och lovar. När det kommer till kritan finns det egentligen inga ekonomiska medel till löftena. Maxtaxan är ett utmärkt exempel på en löftespolitik där Sundsvalls medborgare idag sitter med en förskola som är överfull och en kvalitet som är under all kritik säger Mikael Gäfvert. - Svarte Petter verkar vara det enda som vanligtvis blir kvar efter socialdemokraternas löftespo-litik; trånga barnstugor och elever utan tillräckliga kunskaper fortsätter Mikael Gäfvert, med anledning av att han kräver en utvärdering av maxtaxan i en motion som han lämnat till kom-munfullmäktige