Systembolagets vara eller icke vara debatteras nu livligt efter systembolagets mutskandal. Om Sverige skall skrota alkoholmonopolet bör det vara en reträtt under ordnade former. Därför föreslår nu Magnus Sjödin ers. Kommunstyrelsen i Sundsvall och riksdagsledamot Bertil Kjellberg att Västernorrland skall ansöka till regeringen om att få bli försökslän där vi tillåter alkoholförsäljning i matbutikerna.

– Detta är ingen lätt fråga att diskutera utan fakta vi kan inte bara sitta och tro, vi måste veta. Vi anser därför att det måste till försök runt om i Sverige där man prövar hur det blir om vi skrotar Systembolagets monopol och tillåter alkoholförsäljning i matbutikerna. Det skall vara en reträtt under ordnade former säger Kjellberg.

– Detta skall dock inte ske generellt utan det skall vara licensierade butiker runt om i länets kommuner som skall få detta tillstånd. Dessa butiker skall åta sig att ha samma goda kontrollsystem för legitimationskontroll mm som Systembolaget har idag. Detta försök kan också kopplas till Mitthögskolan som kunde vara med och utreda hur resultatet blir under försöksperioden säger Sjödin.

– Den svenska alkoholpolitiken har havererat och vi ser att vi sakta men säkert går mot ett annorlunda drickande än tidigare. I media kan vi läsa att huvuddelen av svenskarna dricker måttliga mängder alkohol men att det ökar bland storkonsumenterna. Därför bör alkoholpolitiken riktas in mot att hjälpa dessa istället för att som nu ha restrektioner för alla som sköter sitt drickande säger Kjellberg.

– Vi tror också att det vore bra för länet ur marknadsföringssynpunkt om Västernorrland blir försökslän där vi tillåter alkoholförsäljning i matbutikerna.
-Det visar på att vi är ett modernt län som vill ligga i framkant avslutar Sjödin och Kjellberg.