I gårdagens Sundsvalls Tidning går Teater Västernorrlands chef Tomas Melander till hätskt angrepp mot politiker i allmänhet och mot borgerliga politiker i synnerhet. Det är anmärkningsvärt vilket språkbruk Tomas Melander använder. Att t ex skriva att Åsa Möller är ryktbar genom illdåd för att hon driver en linje i scenhusfrågan som inte faller Melander i smaken är på gränsen för hur en demokratisk debatt bör föras. Detta säger idag Magnus Sjödin partiombudsman för moderaterna när han tagit del av debattartikeln.

– Tomas Melander får i denna och andra frågor tycka vad han vill, men lite hyfs i debatten bör det vara. Jag anser att debatten skall handla om sakfrågor och inte som denna gång mer eller mindre vara ett inlägg om hur kompetenta våra förtroendevalda är säger Sjödin

– Att sedan Melander inte verkar kunna acceptera att det i ett demokratiskt samhälle finns olika åsikter är än mer förbryllande. När man läser debattinlägget får jag en obehaglig känsla av att Melander vill ha ett samhälle som är betydligt mindre demokratisk än vad vi har idag. Jag anser att alla skall och bör få föra fram åsikter och driva opinion för sin åsikt utan att behöva bli påhoppade på detta sätt fortsätter Sjödin.

– Förhoppningsvis var detta debattinlägg skrivet i ilska och frustration över att Melander kanske inte får som han vill i denna fråga. Jag hoppas att Melander i framtiden tänker igenom på vilket sätt han bemöter sina motståndare och kommer med sakargument istället för som nu komma med dumma och nedsättande åsikter om personer avslutar Sjödin.