Teaterchefen Tomas Melander anser att moderaternas oppositionsråd Åsa Möller håller på med heoristisk verksamhet för att moderaterna samlar in namn för en kommunal folkomröstning mot ett nytt teaterbygge. Idag svara Åsa Möller på taterchefens kritik.

Teaterchef Melander är upprörd över att Moderaterna vill ha en folkomröstning om det eventuella byggandet av ett nytt scenhus. Vad som gått teaterchefen spårlöst förbi är att detta eventuella bygge har blivit en symbolfråga för Sundsvalls medborgare. Skall vi satsa på ”visioner” och blunda för den bistra verkligheten?

Det står oss alla fritt att önska men vi måste också respektera den bistra ekonomiska verkligheten och det kommer ständigt nya larmrapporter om hårdhänta besparingar inom äldreomsorgen och skolan. Kommunens prognoser visar på gigantiska underskott. Kommunfullmäktige skall i december besluta om ytterligare besparingar för 2004. Som ansvariga politiker kan vi då inte likt strutsen köra huvudet i sanden och hoppas att problemen försvinner.

Det är alltid intressant att få uppleva att när någon - ett parti, en organisation eller andra - driver en fråga som engagerar medborgarna och är på väg att få etablissemanget (det kulturella el. politiska) på fall är det populistiskt. Ett sådant von oben perspektiv är främmande för oss Moderater. Skulle jag sedan bli ryktbar för ”illdådet” att få till stånd en omröstning i demokratisk ordning så kan jag leva med det. Det säger mer om teaterchefens demokratiska sinne än mitt. Så bäste teaterchef Melander, gärna visioner men låt oss ha en solid grund att stå på och ingen strutspolitik.