Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna föreslår en utökad budget för Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Dessutom skriver man att Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden får minskade budgetramar om de tre får bestämma. Det uttalande gör man i ett gemensamt pressmeddelande.

I december har Sundsvalls kommunfullmäktige den sista möjligheten att göra ändringar i nästa års budget. Inför det har folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna i dag lämnat in ett förslag som innebär utökade budgetramar för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Besparingar föreslås inom kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

De tre partierna föreslår följande förändringar för 2004 (jämfört med budgetbeslutet i juni): Socialnämnden: Utökad budgetram med 10 miljoner kronor Barn- och utbildningsnämnden: Utökad budgetram med 6 miljoner kronor Kommunstyrelsen: Minskad budgetram med 10 miljoner kronor Kultur- och fritidsnämnden: Minskad budgetram med 6 miljoner kronor De tre partiernas gruppledare kommenterar ”Med socialdemokraternas och vänsterpartiets beslut ska socialnämnden göra besparingar på 60 miljoner kronor nästa år.

 -Vi tycker det är orimligt. För barn- och utbildningsnämnden handlar det också om stora besparingar på cirka 20 miljoner som vi inte kan acceptera”. ”I ett läge där pengarna inte räcker måste man prioritera. Vi har valt att prioritera den sociala omsorgen och barnen i förskola och skola. Det innebär att vi minskar anslagen till kultur- och fritid och till kommunstyrelsens verksamheter nästa år”. ”Vi har inget trollspö som kan trolla fram mer pengar till kommunen nästa år, men vi har en tydlig uppfattning om hur de pengar som finns ska användas och vi är beredda att ta ansvar för besluten” säger Åsa Möller, oppositionsråd (m).