Nu är det hög tid att utvärdera maxtaxan och på vilket sätt den slår mot kvaliteten och ekonomin i Sundsvalls kommun. Jag har för avsikt att lägga en motion i frågan vid nästa kommunfullmäktigesammanträde i januari 2004.
 -Vi måste få veta hur socialdemokraterna lurar väljarna med så kallade reformer som visar sig vara omöjliga att genomföra med de tillskott som regeringen tillför säger Mikael Gäfvert(m).