-Vi som är förtroendevalda måste ha rimliga förutsättningar att sköta våra uppdrag i medborgarnas intresse. Vi kan inte acceptera att fatta beslut, när vi inte får rimliga förutsättningar att bedöma, om kalkylerna håller, om ändamålen är tillräckligt angelägna i förhållande till andra alternativ eller om vi inte har rimliga chanser att förankra våra beslut säger Bertil Lindström (m), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.

-Kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda har inte haft rimliga förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, när konstgräs på planen till Idrottsparken (IP) varit uppe, anser Bertil Lindström. Den 17 december 2003 kom frågan upp som extraärende. Då fick de förtroendevalda information ett par timmar före sammanträdet. Det skulle kosta 5,5 Mkr att lägga konstgräs på planen.

Det var så angeläget att omedelbart fatta beslut i ärendet att det inte fanns tid för eftertanke och förankring. Den 8 januari kom ärendet upp igen. De förtroendevalda fick ett par timmar före sammanträdet veta att det nu skulle kosta 7,1 Mkr att lägga konstgräs på IP. I detta läge yrkade fyra borgerliga företrädare på att förslaget skulle avslås samt dessutom på att beslutet från den 17 december skulle återkallas.

Nämndens majoritet beslöt emellertid att godkänna att 7,1 Mkr skulle anslås till projektet.
-På det här sättet tappar Kultur- och fritidsnämnden kontroll över kostnadsutvecklingen, säger Bertil Lindström som menar att skattebetalarnas pengar skall användas på ett ansvarsfullt sätt.
-Vi har inte förutsättningar att sköta vårt uppdrag, om vi tvingas fatta beslut på det här sättet. Det är kommunens politiska ledning (s) som har tillåtit den här bristen på ordning att utvecklas. Den tar ett tungt ansvar, när den accepterar fatta beslut om så stora belopp med så dåliga förutsättningar, avslutar Bertil Lindström.