Martin Johansson (s), socialnämndens ordförande i Sundsvall, visar sin styrka genom att säga nej till ett nytt scenhus men kommer att ändra sig om en majoritet i det Socialdemokratiska partiet säger ja. Martin Johansson menar att väljarna ändå vet att han sagt nej. Rent nonsens säger Mikael Gäfvert, moderat fullmäktige, i ett pressmeddelande.

- Hur kan någon politiker på fullaste allvar hävda att väljarnas politikerförakt skall minska när politiker hävdar att de säger nej fast de säger ja. Den ekvationen går inte ihop, utan visar Martin Johansson okunskap om vilken hans uppdragsgivare är. I kommunfullmäktige är det inte är socialdemokraterna utan väljarna som är hans uppdragsgivare, säger Mikael Gäfvert.

- För Martin Johansson är ett enat socialdemokratiskt parti uppenbart viktigare än vård, omsorg och skola. Det visar bara hur långt ifrån sina egna ideal som socialdemokratin en gång kämpade för har hamnat. Ur led är tiden, avslutar Mikael Gäfvert.