En ny folkomröstning angående kärnkraftens vara eller inte vara är onödig. Det är inte rimligt att dagens politiker skall se sig bundna av ett 23 år gammalt och tvetydigt resultat. Dessutom borde det i riksdagen finnas en klar majoritet för att behålla och utveckla kärnkraften, bara socialdemokraterna har kraft att sätta ner foten. Detta säger idag riksdagsledamot Bertil Kjellberg angående SCA:s vd Kenneth Erikssons förslag angående kärnkraften. – Kenneth Eriksson tar upp en mycket viktig fråga och har rätt när han säger att det är en ödesfråga för skogsindustrin och övrig basindustri. Områden som lägger grunden för vårt välstånd. Jag anser dock att en ny folkomröstning angående kärnkraftens vara eller inte vara är onödig. Det är inte rimligt att dagens politiker skall se sig bundna av ett 23 år gammalt och tvetydigt resultat. Dessutom borde det i riksdagen finnas en klar majoritet för att behålla och utveckla kärnkraften, bara socialdemokraterna har kraft att sätta ner foten säger Kjellberg. – Om statsministern menar allvar med sitt tal om tillväxt måste han byta samarbetspartners när det gäller energipolitiken. En långsiktig och realistisk energipolitik som garanterar industrins behov av billig energi är en grundförutsättning för ett lands förmåga att skapa tillväxt. Genom att byta samarbetspartner från tillväxtfientliga mot tillväxtvänliga skapas bättre förutsättningar för detta fortsätter Kjellberg. – Vi måste också ha i åtanke att världen har förändrats efter folkomröstningen. Vi har idag helt andra problem med t ex klimatförändringar att ta hänsyn till. Som jag ser det har vi därför inte råd eller tid att spela hasard med framtida generationers livsmiljö utan måste börja planera för att behålla och utveckla kärnkraften avslutar Kjellberg.