I Dagbladet kan man idag läsa en intressant artikel som tar upp att maktkoncentrationen ökar i kommuner och landsting, färre politiker innehar fler uppdrag. Detta är en viktig fråga demokra-tins överlevnad och det måste till ett nytänkande och mod att pröva något nytt från de om vi skall komma tillrätta med detta. T ex måste kommun och landstingsfullmäktige bli det högsta beslu-tande organet och inte som nu en tandlös tiger och diskussionsklubb. Det är dags att skrota da-gens stelbenta och i många fall tråkiga system och testa något nytt efter nästa val. Detta säger idag Magnus Sjödin ers. kommunstyrelsen i Sundsvall – Att det blir färre människor som vill engagera sig i kommun- och landstingspolitiken är egentligen inte så konstigt om man tittar på hur politiken utövas. Idag är ju det som skall vara det högsta beslutande or-ganet i en kommun mer eller mindre en tandlös tiger och en diskussionsklubb. De allra flesta frågor som kommer upp till fullmäktige är ju redan avgjorda i partigrupperna och när man kommer till debatt i full-mäktige eller i nämnderna så är positionerna låsta. Största delen av ledamöterna i landets fullmäktigeför-samlingar är i dag bara röstboskap och vem tycker att det verkar vara lockande att lägga tid på säger Sjö-din. – Jag anser att det måste till ett nytänkande på hur vi utformar vårt demokratiska instrument så att det tilltalar fler att medverka. Man borde se över och ändra arbetssättet helt i kommunerna och t ex ha en kommunregering. Detta skulle tydliggöra för väljarna vem som har ansvaret i kommunen och vem eller vilka som ska ställas tillsvars. Idag skulle alltså S+V kunna bilda regering och lägga förslag direkt till full-mäktige för beslut säger Sjödin – Förslag från kommunregeringen skulle kunna behandlas i olika utskott för olika områden för att sedan skickas tillbaka till fullmäktige för beslut, ungefär som riksdagen arbetar. Ett sådant system tror jag skulle snabba upp och vitalisera processen i kommunpolitiken samtidigt som det skulle bli intressantare att sitta i fullmäktige och verkligen fatta beslut, inte som idag vara ett transportkompani menar Sjödin – Motionsbehandlingen är också ett sorgligt kapitel. Jag misstänker att det idag är många motioner som avslås för att förslagen kommer från fel håll. Jag tycker att man ska presentera motionerna för fullmäktige utan partibeteckning eller namn. Fick fullmäktigeledamöterna ta ställning till sakfrågan i motionerna utan att se vem eller vilket parti som skrivit motionen tror jag att vi i många fall skulle få ett annat utfall i beslu-ten fortsätter Sjödin – Detta var bara några områden som jag tycker verkar vara intressanta att förändra men det viktiga är att politikerna idag måste inse allvaret och erkänna att vi har ett demokratiskt problem. Jag anser att det är dags att skrota dagens stelbenta och i många fall tråkiga system och testa något nytt efter nästa val. Ewa Back borde ta initiativet och tillsätta en bred utredning innehållande politiker, statsvetare och inte minst allmänhet för att börja titta på detta och komma fram till ett förslag för ett arbetssätt avslutar Sjödin.