De borgerliga partierna i Sundsvalls Kultur- och Fritidsnämnd, dvs moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna har enats om riktlinjerna för budgetarbetet för 2005 – 2007: Barn och ungdomar skall prioriteras inom en totalt mycket snäv ram.

- Det är viktigt att barn och ungdomar i grundskolan erbjuds goda alternativ i närheten av sina hem. Det säger Bertil Lindström, moderat ledamot av Kultur- och Fritidsnämnden. - Därför värnar vi om fritidsgårdarna i t.ex. Nacksta, Ljustadalen, Njurunda och Matfors.

Det goda samarbetet med skolan och socialtjänsten bör fortsätta och fördjupas, fortsätter han. Även om det gör ont, måste kultur- och frititidsverksamheten minska sina anspråk på skattebetalarnas pengar.

- Neddragningar inom skola och socialtjänst skulle vara betydligt mer skadliga än på kultur- och fritidsområdet. I den mån kommunen gör nya åtaganden inom kultur- och fritidssektorn, måste utrymme fullt ut skapas för detta genom att nämnden drar in på annan verksamhet, framhåller Bertil Lindström.

- Det går inte att - som tidigare - räkna med att kultur- och fritidsverksamheten skall stå för bara 1/3 av tillkommande kapitaltjänstkostnader för investeringar inom sektorn, avslutar Lindström.