Dags att införa ett ”konstitutionsutskott” även i kommunen! Med tanke på den senaste ölskandalen och de tidigare affärerna inom kultur- och fritids nämnden med svart jobb och förskingringar kanske det är dags att Sundsvalls kommun inför ett kommunalt konstitutionsutskott som skall ha till uppgift att kontrollera vad ansvariga politiker gör. Detta säger idag Magnus Sjödin ers. kommunstyreslen i Sundsvall.

Dags att införa ett ”konstitutionsutskott” även i kommunen! Med tanke på den senaste ölskandalen och de tidigare affärerna inom kultur- och fritids nämnden med svart jobb och förskingringar kanske det är dags att Sundsvalls kommun inför ett kommunalt konstitutionsutskott som skall ha till uppgift att kontrollera vad ansvariga politiker gör. Detta säger idag Magnus Sjödin ers.kommunstyreslen i Sundsvall. - Under senare tid har det varit för många affärer med ledande politiker inblandade.

Senast i raden var den s.k. ölskandalen som fick Håkan Eriksson att avgå. Men även tidigare har vi haft skandaler inom kultur och fritid med svart jobb och förskingring där inget politiskt ansvar har kunnat utkrävas säger Sjödin.

- Kanske är det dags för oss i Sundsvalls kommun att införa något slag av konstitutionsutskott som skall ha till uppgift att kontrollera vad ansvariga politiker får göra och inte. Allmänhetens förtroende för oss politiker minskar varje gång man kan läsa om skandaler där politiker är inblandade och ingenting händer utan oftast sitter de kvar som om ingenting hänt fortsätter Sjödin.

- Tydligen räcker det inte att kommunens revisorer ger anmärkningar och har synpunkter då deras arbete inte sker offentligt. Ett utskott som kan kalla ledande politiker till offentliga utfrågningar av samma typ som riksdagens konstitutionsutskott har tror jag skulle bidra till att politiker blir mer noggranna och försiktiga i sitt arbete och samtidigt höja allmänhetens förtroende för politiken säger Sjödin.

- Detta utskott skulle även kunna ha till uppgift att kontrollera så att tagna beslut följs och allmänheten skall också kunna vända sig dit om man anser att ett beslut strider mot kommunens planer som t ex Agenda 21avslutar Sjödin.