Beslutet i socialdemokraternas partistyrelse att säga Ja till ett nytt scenhus i Sundsvall är både ekonomiskt och politiskt vansinne. Att man sedan säger sig göra det av ekonomiska skäl gör bara beslutet än mer förbryllande. Jag vet inte i vilken skola dessa personer gått i men för mig är det en väsentlig skillnad på 11 miljoner kr och 120 miljoner kr. Detta säger Åsa Möller moderaternas oppositionsråd i Sundsvall då hon tagit del av beslutet.

– Jag hoppas att representantskapet känner betydligt mer ekonomiskt ansvar för kommunens verksamhet än partistyrelsen. Det är nästan ironiskt när man ena dagen i media kan läsa att Ewa Backs dröm är att budgeten skall gå ihop och någon dag senare läsa om det här.

På kommunfullmäktige i måndags beslutades det att kommunstyrelsen senast i juni skall komma med förslag för att klara 2004 års ekonomi, som vi redan vet ger 37 miljoner i minskade intäkter. Samtidigt vet vi också att vi 2005 måste spara ytterligare 50 miljoner kr. Att då säga ja till detta är ormligt säger Möller.

– Om detta beslut drivs igenom av socialdemokraterna och vänstern är det deras ledamöter i fullmäktige som får ta ansvar för hur kommunens kärnverksamhetsområden klarar sig i fortsättningen. Byggs detta scenhus innebär det inte bara ökade hyreskostnader för den nya byggnaden, utan det medför även utökad verksamhet som också kostar pengar. Pengar som måste tas någonstans fortsätter Möller.

– Tyvärr verkar det som om jag får rätt i mina tankegångar att beslutet i januari om att tillfälligt stanna upp i denna fråga endast var ett sätt att vinna tid för att tillfälligt ta politiska poänger. Jag vet dock att opinionen mot detta på intet sätt har avtagit snarare tvärt om. Vi moderater kommer att göra allt vi kan för att stoppa detta vansinne avslutar Åsa Möller