- Det är väldigt oroande att regeringen och stödpartierna återigen radikalt vill ändra betygssystemet i gymnasieskolan. Dagens kursbetyg har nu satt sig och fungerar tillfredsställande. Ett nytt betygssystem riskerar bara att skapa onödigt stor oro bland elever, lärare och skolledning. Det är tveksamt om kommunerna orkar med att göra om betygssystemet samtidigt som andra och viktigare förändringar av gymnasieskolan genomförs. Det säger Mikael Gäfvert (m) i en kommentar till regeringens planer på att skrota kursbetygen i gymnasieskolan och införa ämnesbetyg igen.

- Vi i kommunerna är också oroade för att staten inte tillför tillräckligt med resurser för att täcka de kostnaderna för en ny gymnasiereform. Därför har vi föreslagit att reformerna inleds med en försöksverksamhet för att utröna effekterna såväl skolornas resultat och ekonomi. Tyvärr verkar utbildningsministern vilja stressa fram ett förslag som vare sig är genomtänkt, utvärderat eller kostnadsberäknat. Det vore väldigt olyckligt för utvecklingen i gymnasieskolan.