Att spara där det gör minst ont har fått en ny innebörd i Sundsvall. Det innebär inte att värna barnen och de äldre! För majoriteten i Sundsvalls kommun innebär det att slippa ta ansvar för besparingar och att slippa ta ”obehagliga” beslut där man kan stöta sig med olika intressegrupper säger moderaternas oppositionsråd, Åsa Möller.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet har lagt ett besparingskrav på 1% på alla nämnder, det innebär i praktiken att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kommer att få göra de störst indragningarna eftersom de står för ca 2/3 av kommunens budget.

Socialnämnden har idag ett beräknat underskott på ca 27 milj.kr för 2003, barn- och utbildningsnämnden har som alla vet fått och kommer att få göra stora nedskärningar inom skolans område fortsätter Åsa Möller sin kritik. Nu har majoriteten ytterligare belastat skolan med en utgift på drygt 4 milj.kr i år för att täcka de ökade kostnaderna för bl.a. maxtaxan.

Argumentet är att man ska hävda den s.k. finansieringsprincipen ! Efter att ha sett vårpropositionen där regeringen med Bosse Ringholm i spetsen förklarat varför man sviker alla stora vallöften finns det väl knappast någon, Ewa Back möjligtvis undantagen, som tror att kommunerna kommer att få ytterligare pengar utöver förslagen i propositionen.

Moderaterna har, tillsammans med stora delar av oppositionen, hävdat att besparingar inte skall ske på skolan och äldreomsorgen. Vi kan inte på grund av politisk feghet se hur de viktigaste områdena inom kommunen utarmas bara för att man inte är beredd och vågar att skära i andra verksamheter. Vi kan inte heller utarma kommunens ekonomi hur många år som helst. Låt oss göra något nu och inte bli ett fall för kommunakuten avslutar Åsa Möller.