Nu har bärplockningssäsongen börjat och de första bärplockarna är på plats. Det är bra för vi har så otroligt gott om bär i våra skogar under normala förhållanden, vi tar tyvärr reda på så lite som fem procent av skogens bär. Vi får hoppas att förra sommarens problem med strandsatta bulgariska och rumänska bärplockare inte upprepas. Jag kommer ihåg alla dessa – i första hand bulgariska bärplockare - som hade lurats hit mot betalning av skrupelfria landsmän och med löfte om lättförtjänta pengar. Till råga på allt var fjolåret ett uselt bärår som bland annat fick till följd att strandsatta, fattiga och hungriga bärplockare satt utanför Bulgariens ambassad i Stockholm utan reskassa hem.

Människohandel är ett växande problem i Europa och många har kommit hit på fagra löften om lättförtjänta pengar, boende med mera. När de väl är här finns ingenting av det de blivit lovade. Då blir det bärplockarläger i skogen utan toaletter och rinnande vatten. Vi får inte glömma att allemansrätten gäller både svenska och utländska medborgare under förutsättning att man visar hänsyn och varsamhet med naturen. Allemansrätten är avgörande för ett fritt friluftsliv och turism och den är unik för Sverige.

Många bärplockare har kommit hit på lånade pengar och dessa ska betalas tillbaka vid återkomsten! De flesta av bärplockarna från Europa kommer från de romska minoriteterna i Bulgarien och Rumänien. Det är en mycket utsatt och fattig grupp som lever under förhållanden som vi har svårt att föreställa oss i Sverige. Det finns inget att leva av och den fria rörligheten inom EU ger möjlighet till just fri rörlighet. Vi får hoppas att det negativa med den fria rörligheten som människohandel – barn i tiggeri och stölder och till exempel och utnyttjande av bärplockare inte ökar.

Målet måste naturligtvis att utrota människohandeln. I år är svenska myndigheter bättre förberedda, en rad samordningsaktiviteter mellan berörda myndigheter har ägt rum för att föregående sommar inte ska upprepas. Bra och direkta kontakter med bulgariska myndigheter är en av dessa. Ingen kan garantera att fjolårets situation inte uppstår igen, men myndigheterna står inte handfallna i år utan är bättre förberedda. Vi ska värna den fria rörligheten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar och vi ska vara glada om bären i skogen blir plockade.

Om inte alla dessa bärplockare fanns i våra skogar skulle denna fantastiska naturresurs, alla dessa miljoner bär ruttna i skogen till ingen nytta och vi skulle äta importerade, förädlade utländska bär. Jag vill att Sverige ska vara ett öppet land för alla som vill komma hit och plocka bär men det ska vara under ärliga och justa villkor.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot