Jag får ofta mejl från personer som är engagerade i invandrings-frågan. Många är positiva men en hel del är negativa. Jag funderar ofta över varför man är så negativ till invandring och speciellt flyktinginvandring. För mig räcker det att se bilder från Syrien idag eller från flyktingläger från andra världsdelar för att tänka hur orättvist livet kan vara. Vi alla är människor med lika värde men en del människor har det så ofattbart dåligt med enorm fattigdom eller förtryck i alla former att det är vår plikt att hjälpa.

Vi är alla migranter från början. Människor har i alla tider rört på sig, flyttat från nöd, krig och fattigdom för att få det bättre. Är det för att det är främmande och annorlunda och därmed misstänksamt som gör att vissa inte accepterar invandring? När landsbygdsbefolkningen i Sverige för länge sedan flyttade in till städerna möttes de av farhågor av stadsbefolkningen.

De var obildade, talade ovårdat och var i största allmänhet främmande. De engelska invandrarna i Amerika oroade sig på 1800-talet över att de nya invandrarna som kom, inte betedde sig som amerikaner. Det värsta var att de hade en annan religion och därmed ansågs hota de amerikanska idealen. Vissa ansåg till och med att de skulle sätta den protestantiska tron och demokratin ur spel. Det var irländarna som sågs på detta sätt och hur det har gått för dem i USA vet vi.

Tankarna påminner mig om hur många muslimer ses i Sverige och Europa idag av främlingsfientliga grupper. Historien upprepar sig. När man är ny i ett land bemöts man av misstänksamhet och många tror att de aldrig kommer att bli en naturlig del av samhället. Så får de arbete, startar företag, bildar familj och så går det vidare och så småningom är de en naturlig del av samhället. Jag tror på att Sverige ska vara ett öppet samhälle med öppna dörrar mot omvärlden. Vi ska välkomna nya människor som vill skapa sig ett bättre liv här.

Vi behöver människor som kommer hit och arbetar och på så sätt bidrar till allas vår välfärd, men det handlar också om alla människors lika värde och rättigheter. Vi lever alla på samma jordklot och vi måste ställa upp när vi ser hur människor svälter ihjäl eller blir lemlästade i krig. När vi ändå är inne på invandring så kan jag nämna att förra veckar presenterade regeringen Medborgarskapsutredningen där Gunnar Strömmer varit utredare. Flera intressanta förslag finns i utredningen bland annat att vi ska ha medborgarskapsceremonier och att kommunerna ska ansvara för dem.

Jag tycker att det här är bra. Många kommuner har redan idag ceremonier kring nationaldagsfirandet där man välkomnar nya medborgare men långt ifrån alla. Det är viktigt att uppmärksamma dem som blivit svenska medborgare under året. Ett annat intressant förslag är att barn som föds i Sverige med automatik ska bli svenska medborgare om föräldrarna varit folkbokförda minst fem år i Sverige. Det visar att vi ser dem som svenskar. Det är viktigt med rutiner.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot Västernorrland