Vad får Skanska för satsa 38 miljoner kr i ett scenhus? Frågan är berättigad då Skanska som ett vinstdrivande företag förmodligen inte av godhet eller omtanke om Sundvall gör detta. Detta säger idag Bertil Kjellberg ledamot av kommunfullmäktige i Sundsvall då det efter finasnutskottets beslut igår verkar som om scenhuset kommer att byggas i Sundsvall.

– Detta påminner om när Idrottsparken byggdes om och där köpeskillingen för en annan fastighet genom kreativ bokföring användes som privat finansiering i projektet säger Kjellberg.

– Frågan infinner sig vilka dolda löften som kommunledningen med Ewa Back i spetsen ställt ut för att få med Skanska i projektet. Frågan är berättigad då Skanska som ett vinstdrivande företag förmodligen inte av godhet eller omtanke om Sundvall gör detta säger Kjellberg.

– Som erfaren kommunpolitiker kan jag inte låta bli att undra om den konstiga uppgörelsen inför tillbyggnaden av äldreboendet Granlunda var den första avbetalningen till Skanska. Är detta fallet är det anmärkningsvärt hur den socialdemokratiska ledningen äventyrar den kommunala ekonomin och låter våra barn och gamla få betala avslutar Kjellberg.