Det råder akut brist på platser för ensamkommande asylsökande barn. Förra året fick 800 barn och ungdomar inte någon kommunplats utan de fastnade i ankomstkommunen. Det är inte bra eftersom en ung människa så snabbt som möjligt behöver komma igång med sitt nya liv. Alla barn behöver framtidstro och möjlighet till positiv utveckling oavsett om man är född här eller om man kommer hit som asylsökande. De barn och unga som söker sig hit är alla olika med en sak har de gemensamt – de är utsatta, ensamma och många har tappat kontakten med sina anhöriga. De vet inte var familj och släkt befinner sig, om de lever eller inte.

Ett av de första betänkandena som riksdagen voterade om på det nya riksdagsåret handlade om Migrationsverkets utökade möjligheter att placera ensamkommande barn i alla kommuner, oavsett om kommunen har avtal med Migrationsverket eller inte. Det är en ohållbar ordning där vissa kommuner tar ett stort ansvar medan andra tar ett litet eller inget ansvar alls. Det är viktigt att alla kommuner solidariskt tar ansvar för de barn och ungdomar som kommer hit som asylsökande ensamma.

Det måste bli en jämn fördelning på de kommuner som tar emot ensamkommande barn. Det är inte några kommuners ansvar utan allas. Asylsökande barn och ungdomar behöver så snabbt som möjligt komma till en kommun där de ska bo så att de kan komma igång med sina liv och få en bra start, utbildning och trygghet samt möjlighet till positiv utveckling. Sverige har en relativt lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn – många av oss minns de ensamkommande barn som kom hit på 80-talet under Iran/Irakkriget.

Sverige är fortfarande ett av de större mottagarländerna för asylsökande barn i Europa och antalet som söker sig hit har ökat de senaste åren. Det är en av anledningarna till den nya lag som träder i kraft vid årsskiftet och som gör det lättare för Migrationsverket att placera barn även i kommuner som inte skrivit avtal eller som inte har särskilda skäl för placering. Det finns kritiker som menar att det kommunala självstyret sätts ur spel och visst innebär det en viss inskränkning, men här anser regeringen efter noggrant övervägande, att det allmänna intresset överväger.

Huvudregeln är fortfarande frivillighet och avtal och så är det tänkt att det ska bli i så stor utsträckning som möjligt. Det finns inte några perfekta system och därför fortsätter alliansregeringen att driva på förnyelsen och utvidgade möjligheter att kommunplacera ensamkommande barn. Vi skapar ett bättre mottagandet och vi visar att vi står upp för humanitet och ger skydd till dem som behöver det i tider av svåra konflikter och oro. Vi visar att vi gör det i praktiken.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot